Smokenote dymová bankovka s mikročiastočkami Tracer Dots

Vysielačmi riadený systém pre použitie v pokladniach a trezoroch
Použutie v štandartných pobočkách

°   Ochrana zákazníkov a personálu

°   Súčasťou dennej rutiny

°   Aktivácia až po opustení budovy

°   Farebný dym púta pozornosť svedkov

°   Komplikuje únik, znehodnocuje bankovky

°   Pofarbí a označí bankovky aj páchateľa

°   Mikročiastočky Tracer Dots umožňujú jednoznačné priradenie dôkazov k činu

°   Pôsobí preventívne prostredníctvom mediálnych správ o neúspešných prepadoch

°   Účinkuje bezprostredne, efektívne a plne automaticky

Podrobné informácie o systéme sú k dispozícii na vyžiadanie, nie je možné ich zverejniť.

 

 

 

 

 

Top položky 

EAP Alarmpaket 

Extrtémne miniatúrny flexibilný farbiaci systém.
Jediným vysielačom riadený systém pre použitie v pokladniach a trezoroch

Použutie v bankách, poštách, maloobchode, čerpacích staniciach
Použitie aj s najmenším nominálom.

CountLess

 

Cash Management a bezpečný úschovný systém.
Trezor, ktorý počíta.
Počíta, triedi a bezpečne uchováva bankovky.
100% detekcia falzifikátov (správy ECB a Bank of England).

IBP-ce s.r.o.