Úvodná stránka » Farbiace systémy » Farbiace systémy - prehľad

Farbiace systémy

Systémy používajúce farbiaci dym v spojení s unikátnym značkovaním mikročiastočkami sa osvedčili ako trvalý a najefektívnejší nástroj proti konvenčnému prepadu pri ochrane hotovosti v pokladniach a trezoroch.

Farbiace systémy dramaticky redukujú potenciálnu výhodu páchateľa voči vyšetrovateľom vďaka masívnej emisii farbiaceho dymu a s tým spojenej pozornosti, ktorú pútajú v okolí prepadu u potenciálnych svedkov.

Vo väčšine prípadov páchateľ odhodí lup s označenými bankovkami aby pozornosti unikol, zároveň sa pre neho stávajú pofarbené bankovky nepoužiteľnými vzhľadom na vysoké riziko odhalenia.

Mikročiastočky, s laserom vygravírovaným jedinečným kódom, obsiahnuté vo farbiacom dyme moderných systémov, umožňujú vystopovať označené bankovky či oblečenie k páchateľovi a jednoznačne určiť ich pôvod v prepadnutej pobočke.

Farbiace systémy preukazujú výrazný preventívny a odstrašujúci účinok , používajú ich mnohé finančné inštitúcie a maloobchodné predajne.

° Ochrana zákazníkov a personálu

° Farebný dym púta pozornosť svedkov

° Komplikuje únik, znehodnocuje bankovky

° Pôsobí preventívne prostredníctvom mediálnych správ o neúspešných prepadoch

° Účinkuje bezprostredne, efektívne a plne automaticky


Odstrašujúce účinky pôsobia na potenciálnych páchateľov, ktorí sa budú vyhýbať prevádzkam, v ktorých môžu predpokladať nainštalované farbiace systémy.

  

Top položky 

EAP Alarmpaket 

Extrtémne miniatúrny flexibilný farbiaci systém.
Jediným vysielačom riadený systém pre použitie v pokladniach a trezoroch

Použutie v bankách, poštách, maloobchode, čerpacích staniciach
Použitie aj s najmenším nominálom.

CountLess

 

Cash Management a bezpečný úschovný systém.
Trezor, ktorý počíta.
Počíta, triedi a bezpečne uchováva bankovky.
100% detekcia falzifikátov (správy ECB a Bank of England).

IBP-ce s.r.o.